Tijdstip steriliseren

De belangrijkste medische reden om uw hond op jonge leeftijd te laten steriliseren is: hoe ouder een niet-gesteriliseerde teef wordt, hoe groter de kans is dat zij gezwellen krijgt in de melkklieren. Vaak zijn meerdere operatie’s noodzakelijk om de gezwellen te verwijderen.

Voor of na de eerste loopsheid

Het is een tijd gebruikelijk geweest teven voor de 1e loopsheid te steriliseren.  Nu blijken daar ook nadelen aan te zitten. Voor de kleine rassen (15 kg volwassen gewicht) vallen die nadelen nog mee.
Maar voor de grotere rassen (> 20 kg volwassen gewicht) is de kans op botaandoeningen en incontinentie groter als ze erg jong gesteriliseerd worden. De Faculteit Diergeneeskunde adviseert teven van de grote rassen (> 15 kg volwassen gewicht) na de eerste loopsheid te steriliseren. Dit voor een betere ontwikkeling (lichamelijk en geestelijk) van de hond.

Mijn advies voor de kleinere rassen is: steriliseer ze alleen voor de 1e loopsheid als er een duidelijke praktische reden voor is. Bijvoorbeeld als uw hond wekelijks meegaat met de uitlaatservice, naar pension of als er een reu in huis is.

ADVIES TIJDSTIP VAN STERILISEREN
VOOR DE EERSTE LOOPSHEID: 6-7 MAANDEN LEEFTIJD NA DE EERSTE LOOPSHEID: 100 DAGEN NA DE LOOPSHEID

Kosten van een laparoscopische sterilisatie

Hond

tot 10   kg   vanaf 460 euro

10-20 kg  vanaf 550 euro

20-30 kg  vanaf 580 euro

30-40 kg  vanaf 610 euro

prijzen excl. pijnstillers voor na de operatie

Alle dieren worden standaard geopereerd met een veilige gas-narcose, beademing en een uitvoerige bewaking van hart- en longfunctie.