Tijdstip steriliseren

De belangrijkste medische reden om uw hond op jonge leeftijd te laten steriliseren is: hoe ouder een niet-gesteriliseerde teef wordt, hoe groter de kans is dat zij gezwellen krijgt in de melkklieren. Bij teven ouder dan 3 jaar loopt dit risico al op tot meer dan 50%! Vaak zijn meerdere operatie’s noodzakelijk om de gezwellen te verwijderen.

Voor of na de eerste loopsheid

De laatste jaren worden teefjes steeds vaker voor de eerste loopsheid gesteriliseerd. Voor de dierenarts is op die leeftijd de operatie gemakkelijker en de eigenaar heeft geen last van de loopsheid van de teef. Toch heeft zo vroeg steriliseren ook nadelen.
De kleinere rassen (< 20 kg volwassen gewicht) zijn relatief snel uitgegroeid en medisch gezien maakt het niet veel verschil of ze voor of na de eerste loopsheid gesteriliseerd worden. Voor de grotere rassen (> 20 kg volwassen gewicht) is de kans op botaandoeningen en incontinentie groter als ze erg jong gesteriliseerd worden. De Faculteit Diergeneeskunde adviseert teven van de grote rassen (> 25 kg volwassen gewicht) na de eerste loopsheid te steriliseren. Dit voor een betere ontwikkeling (lichamelijk en geestelijk) van de hond.

ADVIES TIJDSTIP VAN STERILISEREN
VOOR DE EERSTE LOOPSHEID: 6-7 MAANDEN LEEFTIJD
NA DE EERSTE LOOPSHEID: 100 DAGEN NA DE LOOPSHEID

Kosten van een laparoscopische sterilisatie

Hond
0-5     kg  430 euro

5-10    kg  450 euro

10-20 kg  470 euro

20-30 kg  490 euro

30-40 kg  510 euro

Alle dieren worden standaard geopereerd met een veilige gasnarcose, beademing en een uitvoerige bewaking van hart- en longfunktie.