Kliniek voor Laparoscopie Hond

De Kliniek voor Laparoscopie is wegens vakantie gesloten tot en met 28 augustus.   Heeft u een vraag over een laparoscopische sterilisatie of wilt u een afspraak maken dan vraag ik u vriendelijk mij een email te sturen.

De laatste jaren neemt de laparoscopie in de Diergeneeskunde een vlucht. In een humaan ziekenhuis worden de meeste standaard ingrepen verricht via een laparoscopie/kijkoperatie. Bijvoorbeeld het weghalenvan een galblaas. Maar ook worden de complexere ingrepen steeds meer d.m.v een laparoscopie verricht. Dit vanwege het grote voordeel van het snelle herstel van de patient, minder wondinfectie en geen groot litteken.  Dit laatste speelt in de Diergeneeskunde geen belangrijke rol aangezien onze huisdieren doorgaans meer behaard zijn dan wij zelf en zij het cosmetische aspect wat minder belangrijk vinden. Op de faculteit in Utrecht zien wij wel ontwikkelingen om de toepassingen van de laparoscopie ook in de Diergeneeskunde uit te breiden. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid of de studenten met een endoscopie simulator ervaring kunnen opdoen met deze techniek. Een echte opleiding hiervoor is er nog niet in ons land.

Op dit moment is de sterilisatie van de teef  nog de meest gebruikte toepassing.